Program konferencji

Sztuczna Inteligencja w Okulistyce 2023

Konferencja w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski

12:30 – 12:34

Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie do wykładu im. Kazimierza Noiszewskiego
Prof. Andrzej Grzybowski

12:35 – 12:50

Wykład im. Kazimierza Noiszewskiego

12:50 – 14:10

Sesja I – Najnowsze osiągnięcia naukowe z Azji i Europy

14:10 – 14:15

Przerwa

14:15 – 15:35

Sesja II – Najnowsze osiągnięcia naukowe z Polski cz. 1

15:35 – 15:40

Przerwa

15:40 – 17:00

Sesja III – Najnowsze osiągnięcia naukowe z Polski cz. 2

17:00 – 17:05

Przerwa

17:05 – 18:25

Sesja IV – Najnowsze osiągnięcia naukowe z USA

18:25 – 18:30

Zakończenie konferencji

Menu