Zapraszamy do zapoznania się ze wykładami oraz sprawozdaniem z realizacji konferencji

Program konferencji

Sztuczna inteligencja
w okulistyce, 21 czerwca 2024
WYKŁAD OTWIERAJĄCY im. Kazimierza Noiszewskiego
12.35 –12:55 Autonomiczne badania przesiewowe w kierunku chorób okulistycznych przy użyciu smartfona – Prof. Haotian Lin, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University
SESJA 1 – Sztuczna inteligencja od podstaw do najnowszych wiadomości
1:10 –1:30 ABC sztucznej inteligencji w okulistyce – Prof. Kai Jin, Eye Center, The Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang (China)
1:30 – 1:50 LLM w okulistyce – Prof. Siamak Yousefi, PhD, Department of Ophthalmology and Department of Genetics, Genomics, and Informatics, University of Tennessee Health Science Center, Memphis (USA)
1:50 – 2:10 Podstawowe modele w okulistyce – Prof. Pearse Keane, Institute of Ophthalmology, Faculty of Brain Sciences, UCL, London, (UK)
2:10 – 2:25Dyskusja
2:25 – 2:40Przerwa
SESJA II - Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji w okulistyce
2:40 – 3:00 Zautomatyzowane, sterowane przez lekarza oczyszczanie z szumów etykiet dla multimodalnych obrazów siatkówki - Prof. Haoyu Chen, M.D. Professor and Associate Director, Joint Shantou International Eye Center, Shantou University & the Chinese University of Hong Kong
3:00 – 3:20 Sztuczna inteligencja w badaniach przesiewowych Retinopatii cukrzycowej - Prof. Andrzej Grzybowski, Institute for Research in Ophthalmology Foundation for Ophthalmology Development, Poznan, Poland.
3:20 – 3:40 Problem małej liczby oznakowanych przykładów w diagnostyce retinopatii na podstawie obrazów OCT - Dr Jan Wasilewski. Rochester Institute of Technology (USA) oraz OKE Poland sp. z o.o., Poland.
3:40 – 4:00 Przewidywanie ryzyka krótkowzroczności u dzieci: podejście Monte Carlo w celu porównania wydajności modeli uczenia maszynowego - Prof. Piotr Artiemjew, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
4:00 – 4:15Dyskusja
SESJA III – Środowisko sztucznej inteligencji: przepisy krajowe i regionalne
4:15 – 4:35 Przepisy UE dotyczące sztucznej inteligencji – Prof. Olivier Ménage
4:35 – 4:55 Przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w USA – Prof. Alvin Liu, Retina division, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, United States.
4:55 – 5:15 Przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w Indiach - Dr Sheila John, Head of Teleophthalmology and E-Learning Department, Sankara Nethralaya a Unit of Medical Research Foundation
5:15 – 5:35 Przepisy dotyczące sztucznej inteligencji w Chinach - Dr Dong Liu, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, China
5:35 – 5:50Dyskusja
5:50 – 5:55Zakończenie konferencji
Menu