Mgr Łukasz Łabieniec

Łukasz Łabieniec jest doktorantem i asystentem w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej, Uniwersytetu w Białymstoku, związanym również z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Stypendysta polsko-amerykańskiego Programu Fulbrighta. Zajmuje się neuroobrazowaniem, w szczególności dyfuzyjnym rezonansem magnetycznym. Jego badania koncentrują się na analizie danych tensora dyfuzji i wizualizacji dróg wzrokowych człowieka. Wynikiem tych badań jest propozycja ilościowej miary stopnia neuropatii nerwu wzrokowego.

Menu