Prof. Daniel Ting

Duke-NUS Medical School
Singapore National Eye Center, Singapur

Profesor Daniel Ting jest dyrektorem SingHealth AI Program, szefem AI i innowacji cyfrowych w Singapore Eye Research Institute (SERI), profesorem nadzwyczajnym okulistyki w Duke-NUS Medical School w Singapurze oraz konsultantem chirurgii witreoretinalnej w Singapore National Eye Center. Profesor Ting jest aktywnie zaangażowany w działalność w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji w służbie zdrowia na poziomie globalnym, zasiadając w kilku komitetach wykonawczych ds. sztucznej inteligencji (STARD-AI, DECIDE-AI, American Academy of Ophthalmology) oraz komitetach redakcyjnych ds. sztucznej inteligencji (NPJ Digital Medicine, Frontiers in Medicine i Digital Health).

Jako klinicysta-naukowiec opublikował do tej pory ponad 200 recenzowanych prac w bardzo prestiżowych czasopismach, takich jak JAMA, NEJM, Lancet, Nature Medicine i innych, a ostatnio został uznany przez ExpertScape za najbardziej wpływowego naukowca zajmującego się głębokim uczeniem w dziedzinach klinicznych i technicznych w opiece zdrowotnej w ciągu ostatnich 10 lat (2010-2021). Prof. Ting został również doceniony przez wiele międzynarodowych towarzystw zajmujących się sztuczną inteligencją i okulistyką, zdobywając wiele prestiżowych nagród naukowych, w tym Asia Pacific Academy of Ophthalmology Nakajima Award (2021), MICCAI OMIA Prestigious Achievement Award (2020), ARVO Bert Glaser Award for Innovative Research in Retina (2020) itp. Był także wizytującym stypendystą Fulbrighta na Johns Hopkins University w 2017 r.

Menu