Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Instytut Telekomunikacji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prof. dr hab. Andrzej Dziech jest profesorem zwyczajnym Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie. Jego obszar działalności naukowej związany jest z telekomunikacją cyfrową, przetwarzaniem obrazów i danych, teorią informacji i kodowania, ochroną danych, technologiami znaków wodnych. Prof. Dziech był zatrudniony w wielu zagranicznych Uniwersytetach, w ostatnim okresie pracował jako profesor w Uniwersytecie Wuppertal w Niemczech. Jest on autorem lub współautorem 5 książek (w tym autorskiej monografii „Random Pulse Streams and Their Applications” opublikowanej w znanym wydawnictwie ELSEVIER w Amsterdamie) oraz 205 publikacji (ostatnio opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach branżowych na świecie- IEEE Transactions on Image Processing ), IEEE Transactions on Information Forensics and Security , IEEE Transactions on Multimedia .

Prof. Dziech wypromował 19 doktorów nauk technicznych w tym 5 cudzoziemców oraz około 100 magistrów. Był wielokrotnym edytorem wydawnictw książkowych z serii „Communications in Computer and Information Science” publikowanych w wyd.Springer. Był uhonorowany 4-krotnie nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe . Otrzymał też wyróżnienie Honorowy Ambasador Kongresów Polskich (2014) za organizację międzynarodowych konferencji naukowych na terenie Polski oraz Złotą Gwiazdę 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W ostatnim okresie był też nagrodzony 6 złotymi medalami międzynarodowych targów i wystaw (Bruksela, Paryż, Kraków, 2013-2014) za innowacyjne rozwiązania i prototypy w zakresie bezpieczeństwa danych oraz systemów inteligentnego wykrywania zagrożeń. W 2018r był też nagrodzony nagrodą Premiera RP za osiągnięcia naukowo-techniczne.

Prof. Dziech bierze aktywny udział w opracowaniu i realizacji ważnych projektów badawczych. Był on koordynatorem 9 krajowych i 8 międzynarodowych projektów badawczych.

W latach 2009- 2014 Prof. Dziech był głównym koordynatorem dużego, zintegrowanego projektu Unii Europejskiej INDECT- Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment W skład konsorcjum projektu weszło 17 europejskich partnerów.

Prof. Dziech jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych oraz członkiem Zarządu KRAB- Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych. Przez wiele lat przewodniczył Sekcji Telekomunikacji w Komitecie Badan Naukowych. Był ewaluatorem wielu projektów badawczych Unii Europejskiej, a także ekspertem Narodowego Centrum Nauki.

Menu