Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawiec

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Instytut Informatyki
Politechnika Poznańska

Krzysztof Krawiec jest profesorem informatyki na Politechnice Poznańskiej, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki. Obszar jego badań obejmuje widzenie komputerowe i syntezę programów, z ich zastosowaniem w medycynie i inżynierii oprogramowania.

Prof. Krawiec jest autorem ponad 140 publikacji na powyższe i pokrewne tematy, a także redaktorem naczelnym czasopisma Genetic Programming and Evolvable Machines. Otrzymał Fulbright Senior Advanced Research Award i był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim oraz w Massachusetts Institute of Technology.

Menu