Prof. dr hab. inż. Robert Iskander

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Katedra Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Wrocławska

Prof. D. Robert Iskander pracuje w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Doktorat obronił w 1997 r. (Queensland University of Technology, Australia), habilitację uzyskał w 2010 r. (Politechnika Śląska). Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych otrzymał w lutym 2021 r. Jego badania dotyczą głównie metod przetwarzania sygnałów i obrazów i ich zastosowania w okulistyce, ale zajmuje się również optyką widzenia, oprzyrządowaniem optometrycznym i okulistycznym, statystyką stosowaną, matematyką stosowaną, detekcją i estymacją oraz metodą bootstrap. Prof. D. Robert Iskander jest współautorem ponad 300 prac naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym ponad 150 w recenzowanych czasopismach międzynarodowych. Jest również współautorem 13 patentów międzynarodowych, dotyczących głównie konstrukcji soczewek kontaktowych. Wypromował dotąd 22 doktorów, a pod jego opieką znajduje się obecnie czterech kolejnych doktorantów.

Menu