Prof. dr hab. inż. Robert Koprowski

Instytut Inżynierii Biomedycznej
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor Robert Koprowski, jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Polsce, Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Od 20 lat zajmuje się analizą i przetwarzaniem obrazów biomedycznych, kładąc nacisk na pełną automatyzację pomiarów dla dużej zmienności międzyosobniczej pacjentów. Prof. Koprowski jest autorem ponad stu prac badawczych, w tym kilkudziesięciu w czasopismach z Impact Factor (IF) oraz autorem lub współautorem sześciu książek. Ponadto jest autorem kilku patentów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie urządzeń biomedycznych i obrazowania. Od 2011 r. jest recenzentem grantów i projektów (w tym projektów UE) w dziedzinie inżynierii biomedycznej.

Menu