Prof. Emily Y. Chew

Department of Epidemiology and Clinical Applications
National Eye Institute (National Institutes of Health NIH), Bethesda, USA

Profesor Emily Y. Chew jest dyrektorem Wydziału Epidemiologii i Zastosowań Klinicznych w Narodowym Instytucie Oka (NEI). Uzyskała dyplom lekarza i odbyła staż okulistyczny w Szkole Medycznej Uniwersytetu w Toronto. Odbyła staż naukowy w dziedzinie siatkówki w Wilmer Eye Institute, Instytucie Medycznym Johnsa Hopkinsa oraz na Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii.

Emily prowadziła badania kliniczne i epidemiologiczne w zakresie chorób siatkówki, takich jak AMD i retinopatia cukrzycowa, które są głównymi przyczynami ślepoty. Kierowała dużymi badaniami z randomizacją, w tym badaniami AREDS (Age-Related Eye Disease Study), AREDS2, ACCORD (Actions to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) Eye Study oraz badaniami klinicznymi w ramach międzynarodowego projektu Macular Telangiectasia Project (Mac Tel Project). Przewodniczy międzynarodowemu badaniu AMD Ryan Initiative Study (ARIS), w którym ocenia się naturalny przebieg wczesnej postaci AMD. Współpracuje również z kolegami z National Library of Medicine (NLM/NIH) w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji/głębokiego uczenia się w wykrywaniu i progresji AMD.

W przeszłości była członkiem rady redakcyjnej Investigative Ophthalmology and Vision oraz pełniła funkcję redaktora czasopisma Transactions of the American Ophthalmological Society (2011-2018). Obecnie Emily jest członkiem rad redakcyjnych czasopism Ophthalmology, Ophthalmology Retina i Retina. Pełni także funkcję redaktora naczelnego czasopisma Ophthalmology Science. Emily była także członkiem wielu komitetów Amerykańskiej Akademii Okulistyki, a obecnie jest przewodniczącą Komitetu Analizy Danych Rejestru AAO IRIS.

Emily została wyróżniona za swoje osiągnięcia naukowe i działania mentorskie przez American Academy of Ophthalmology (Life time Achievement, Jackson Memorial Lecture), NIH (excellence in mentoring and the Astute Clinician), Association for Research in Ophthalmology and Vision (gold fellow medal) oraz stowarzyszenia zawodowe, takie jak Retina Society, Macula Society, American Society of Retinal Specialists, Helen Keller Foundation i Bressler Award.

Menu