Prof. Khalid Saeed

Khalid Saeed jest profesorem zwyczajnym informatyki na Politechnice Białostockiej oraz profesorem wizytującym na pół etatu na Universidad de La Costa, Barranquilla, Kolumbia. W latach 2014-2019 był związany z Politechniką Warszawską, a w latach 2008-2014 z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Uzyskał tytuł licencjata na Uniwersytecie Bagdadzkim w 1976 roku, a tytuły magistra i doktora nauk na Politechnice Wrocławskiej odpowiednio w 1978 i 1981. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie informatyki uzyskał w 2007 roku w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Został nominowany przez Prezydenta RP do tytułu profesora w 2014 roku.

Jest autorem ponad 250 publikacji, w tym około 120 artykułów w czasopismach i rozdziałów książkowych, około 100 recenzowanych referatów konferencyjnych, redaktorem 50 książek, czasopism i materiałów  konferencyjnych. Napisał 13 książek tekstowych i referencyjnych (h-index 19 w WoS i 15 w bazie SCOPUS). Był promotorem ponad 15 prac doktorskich i 150 prac magisterskich. Wygłosił ponad 50 wykładów i referatów dotyczących przetwarzania i analizy obrazów biometrycznych na różnych uniwersytetach w Europie, Chinach, Indiach, Korei Południowej, Serbii, Niemczech, Japonii i Kanadzie. Otrzymał ponad 30 nagród naukowych. Jest również członkiem ponad 15 rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism i konferencji. Został wybrany jako IEEE Distinguished Speaker, w latach 2011-2016. Jest również redaktorem naczelnym International Journal of Biometrics z Inderscience Publishers.

Menu