Prof. Michael D. Abramoff

The Robert C Watzke Professor of Ophthalmology
and Visual Sciences, University of Iowa
Iowa City, USA

Profesor Michael D. Abramoff, jest neurobiologiem, specjalistą w dziedzinie siatkówki, inżynierem komputerowym i przedsiębiorcą. Jest założycielem i prezesem wykonawczym firmy Digital Diagnostics, Inc., która jako pierwsza w historii otrzymała zgodę FDA na stosowanie autonomicznego systemu diagnostycznego opartego na sztucznej inteligencji w dowolnej dziedzinie medycyny. W podstawowej opiece zdrowotnej system ten może natychmiast zdiagnozować retinopatię cukrzycową i cukrzycowy obrzęk plamki żółtej w poradni bez nadzoru człowieka, aby poprawić jakość opieki i dostęp do niej, przyczynić się do likwidacji nierówności zdrowotnych i obniżyć koszty.

Jest profesorem okulistyki i nauk o widzeniu na Uniwersytecie Iowa (Robert C. Watzke, MD Professor of Ophthalmology and Visual Sciences), pracuje również w College of Engineering. Wraz ze współpracownikami opracował podstawy etyczne dla sztucznej inteligencji w służbie zdrowia, oparte na „metrykach etycznych”, które są nadal wykorzystywane do projektowania, szkolenia, walidacji oraz ścieżek regulacyjnych i płatniczych dla autonomicznej sztucznej inteligencji, z uwzględnieniem takich kwestii, jak stronniczość sztucznej inteligencji, odpowiedzialność za sztuczną inteligencję, wyniki pacjentów i populacji oraz wykorzystanie danych.

Jest autorem ponad 300 recenzowanych publikacji. Jego prace naukowe były cytowane 40 000 razy. Jest wynalazcą 18 wydanych patentów oraz autorem wielu wnioskach patentowych. Profesor Abramoff był mentorem dziesiątek absolwentów kierunków inżynierskich, rezydentów okulistyki i specjalistów chirurgii witreoretinalnej.

Menu