Prof. Michael F. Chiang

Director National Eye Institute
National Institutes of Health in Bethesda
Maryland, USA

Profesor Michael F. Chiang jest dyrektorem Narodowego Instytutu Oka w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesda, Maryland. Jego praktyka kliniczna koncentruje się na okulistyce dziecięcej i zezie, a on sam jest specjalistą w dziedzinie informatyki klinicznej. W swoich badaniach rozwija i stosuje metody informatyki biomedycznej w okulistyce klinicznej w takich dziedzinach, jak retinopatia wcześniacza (ROP), telezdrowie, sztuczna inteligencja, systemy informacji klinicznej, nauka o danych oraz korelacja genotyp-fenotyp. Jego zespół opublikował ponad 200 recenzowanych prac i opracował system sztucznej inteligencji wspomagający leczenie ROP, który otrzymał status przełomowy od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.

W 1991 r. uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej i biologii na Uniwersytecie Stanforda, w 1996 r. tytuł doktora w Harvard Medical School i Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology, a także tytuł magistra w dziedzinie informatyki biomedycznej na Uniwersytecie Columbia. Ukończył rezydenturę i szkolenie w zakresie okulistyki dziecięcej w Johns Hopkins Wilmer Eye Institute. W latach 2001-2010 pracował na Columbia University, gdzie był pracował jako profesor okulistyki i informatyki biomedycznej (Anne S. Cohen Professor of Ophthalmology & Biomedical Informatics), dyrektor ds. kształcenia studentów medycyny w zakresie okulistyki oraz dyrektor kursu wprowadzającego dla studentów studiów magisterskich w zakresie informatyki biomedycznej. W latach 2010-2020 pracował w Oregon Health & Science University (OHSU), gdzie był profesorem okulistyki i informatyki medycznej oraz epidemiologii klinicznej (Knowles Professor of Ophthalmology & Medical Informatics and Clinical Epidemiology oraz Associate Director of the Casey Eye Institute). Współkierował finansowanym przez NIH programem szkoleniowym T32 w zakresie nauk o widzeniu dla absolwentów i pracowników naukowych, a także finansowanym przez NIH programem K12 klinicyści-naukowcy w OHSU.

Był członkiem Rady Powierniczej Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), przewodniczącym komitetu ds. analizy danych rejestru AAO IRIS, przewodniczącym grupy zadaniowej AAO ds. sztucznej inteligencji, przewodniczącym komitetu ds. technologii informacji medycznej AAO oraz członkiem wielu innych komitetów krajowych i lokalnych. Obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego Journal of the American Medical Informatics Association, jest członkiem kolegium redakcyjnego Ophthalmology i Asia-Pacific Journal of Ophthalmology oraz redaktorem naczelnym podręcznika Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine (Zastosowania komputerowe w opiece zdrowotnej i biomedycynie). Wcześniej pełnił funkcję Associate Editor w Journal of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus oraz był członkiem Editorial Board of Ophthalmology Retina.

Menu