Prof. Sally Baxter

Sally L. Baxter jest klinicystą i naukowcem pracującym na styku okulistyki i informatyki biomedycznej. Posiada wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, informatyki biomedycznej i klinicznej, analizy dużych danych i standardów danych, ze szczególnym zainteresowaniem promowaniem różnorodności, sprawiedliwości i integracji w praktyce klinicznej, badaniach i szkoleniach. Jest pierwszym okulistą, który otrzymał nagrodę NIH Office of the Director’s Early Independence Award i została wyróżniony na liście Ophthalmology Management „40 Under 40”. Dr Baxter jest szefową Informatyki Okulistycznej i Nauki o Danych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, przewodniczącą grupy roboczej ds. standardów danych w Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), członkiem Komitetu AAO ds. Sztucznej Inteligencji oraz współprowadzącą grupę roboczą ds. obserwacji danych zdrowotnych i informatyki w opiece nad oczami i badaniach nad widzeniem. Jest głównym badaczem w wielu finansowanych z grantów badaniach i programach szkoleniowych i ma na swoim koncie ponad 75 publikacji naukowych.

Menu